Advies en begeleiding voor de publieke sector

Onze schouders onder jouw sterke organisatie

 

 

In een snel veranderende wereld zijn de uitdagingen voor jouw organisatie bijzonder groot. Met onze expertise en gedrevenheid adviseren en begeleiden we jou op weg naar de juiste antwoorden op complexe uitdagingen.

Samen laten we jouw organisatie en je medewerkers groeien, ontwerpen we duurzame samenwerkingen en ontwikkelen we een strategische visie op de toekomst.

Zo gaat jouw organisatie sterker dan ooit de toekomst tegemoet.

Caroline van der perre die lacht

Organisatieanalyse

Heb je nood aan adviezen en oplossingen voor complexe vraagstukken? Wil je met een frisse blik uitdagingen aangaan?

Dan biedt een organisatieanalyse de oplossing. Samen brengen we je sterktes en aandachtspunten in kaart.

We vertrekken daarbij vanuit een grondige analyse en verkenningsfase, formuleren bruikbare adviezen en stellen prioriteiten en een implementatieplan op.

Van een organisatiestudie en werkvolumemeting tot een strategische personeelsplanning enzovoort; we werken altijd participatief, met pragmatische en praktijkbeproefde methodes en dagen je uit om een stapje verder te gaan.

Organisatieontwikkeling

Onder de noemer organisatieontwikkeling vind je bij Probis:

 • veranderingsbegeleiding;
 • organisatiecultuur- en teamontwikkeling;
 • organisatiebeheersing & kwaliteitsmanagement;
 • dienstverleningsconcept;
 • proces- en LEAN management;
 • projectmanagement;
 • lerend Netwerk Organisatiebeheersing en –ontwikkeling.


Met dit aanbod helpen we jouw organisatie te ontwikkelen en brengen we medewerkers naar een hoger niveau.

We doen dit steeds met bewezen en onderbouwde methoden en met ervaren adviseurs voor elk traject en organisatieniveau.

HR

Strategisch personeelsbeleid, competentiemanagement, functiebeschrijvingen en functieweging zijn de essentiële pijlers van een geïntegreerd HR-beleid in de publieke sector.

Probis ondersteunt jou en je medewerkers met instrumenten op maat van de sector bij de ontwikkeling en implementatie van dit beleid.

Zo haalt jouw organisatie het beste uit haar mensen en teams!

Strategie

De maatschappelijke uitdagingen en opdrachten voor overheidsorganisaties worden steeds groter. Strategisch plannen en toekomstgericht denken, actief beleidsplannen en –keuzes opvolgen en rapporteren winnen aan belang.

Ook jouw bestuur moet dus bouwen aan de toekomst. Met een duidelijk doel voor ogen en een heldere weg er naartoe.

Hoe wij jou daarbij helpen? Dat doen we met:

 • een traject rond missie, visie en waarden;
 • een omgevingsanalyse;
 • het ontwerp van een strategisch meerjarenplan;
 • de juiste monitoring- en rapporteringssystemen.


We doen dat altijd in co-creatie en met oog op langetermijnresultaten.

Pascal bekijkt laptop

Fusie, samenwerking en verzelfstandiging

Kan je de uitdagingen en opdrachten van jouw organisatie nog zelfstandig aan? Voel je ook de stijgende druk op de dienstverlening, personeel of financiën? Ben je op zoek naar het juiste evenwicht tussen een fusie of intergemeentelijk samenwerken?

Wij helpen je niet alleen bij het maken van de juiste beslissing. We begeleiden je ook doorheen elke fase van het traject.

Met onze expertise in fusie- en verandermanagement begeleiden we je doorheen alle fasen van het traject.

Bestuurskrachtanalyses en haalbaarheidsstudies, fusiebegeleiding en intergemeentelijke samenwerkingen en evoluties van sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren tot woonmaatschappijen hebben voor ons dan ook geen enkel geheim.

Neem contact op voor advies en begeleiding op maat

Wil jij sterker dan ooit de toekomst tegemoet? Heb je vragen over organisatieontwikkeling, analyses, strategie, HR, fusies, samenwerkingen enzovoort?

Laat het ons weten. Samen laten we jouw organisatie verder groeien!