Werkgevers

Werkgevers

Hoort u uw medewerkers fluiten?

Komen uw medewerkers 's ochtends fluitend binnen? Of hoort u soms een fluitconcert?

Werknemers die zich goed in hun vel voelen en gelukkig zijn op de werkvloer presteren beter.
De moeite dus, om eens na te gaan wie in uw organisatie loopbaanbegeleiding kan gebruiken.

Elke werknemer of zelfstandige met minimum 1 jaar ervaring kan immers loopbaan-begeleiding volgen met loopbaancheques.

 • De werknemer krijgt  inzicht in de eigen sterktes.
 • Men ontdekt verborgen ambities en mogelijkheden.
 • Mogelijke heroriëntering takenpakket bij de huidige werkgever.
 • Wij begeleiden de werknemer in een zelfonderzoek naar wie hij is, wat hij kan en wat hij wil.
 • We maken samen een persoonlijk ontwikkelingsplan op.
 • Dit plan vormt de start van een nieuwe motivatie binnen de eigen loopbaan.
 • Sterk inzicht in de werkomstandigheden van werknemers in de zorg- en overheidsdiensten.
 • Ervaren coaches met praktische kennis van het werkveld.
 • Bewezen deontologische werking en Qfor kwaliteitslabel.

Vzw Vorm biedt loopbaanbegeleiding aan specifiek gericht naar werknemers in de zorg- en overheidssector: woonzorgcentra, ziekenhuizen, thuiszorg, gemeenten, intercommunales, overheidsdiensten, mutualiteiten, vakbonden, dienstenchequebedrijven, … maar iedereen is natuurlijk welkom!

Wij bevinden ons op verschillende locaties in Vlaanderen. Raadpleeg hier de kaart.

Ziet u bij het woord ‘loopbaanbegeleiding’ meteen één van uw medewerkers voor u?
Denkt u ‘dat zou echt iets voor hem/haar zijn’?
En zucht u daarop ‘maar hoe motiveer ik hem/haar om te kiezen voor loopbaanbegeleiding’?
Dan kunnen wij u bij vzw Vorm zeker ondersteunen om loopbaancheques bekend te maken binnen uw organisatie.
Hoe?
Enkele ideeën: posters in de personeelslokalen, postkaarten in ieders postvakje, een artikel in het personeelsmagazine, een info-sessie voor de
medewerkers, …

Wij helpen u graag bij het uitdenken van een interne campagne. 
Contacteer ons voor vrijblijvende informatie.

Als werkgever kan u de “loopbaancheque” als instrument voor uw werknemer bij uw medewerkers promoten. U mag immers als “derdebetaler” fungeren.

De loopbaancheque is een middel voor de werknemer of zelfstandige om zelf op zoek te gaan naar antwoorden op vragen in verband met hun loopbaan en hun persoonlijke ontwikkeling. De werknemer beslist zelf over hoe en wanneer hij de loopbaancheque aanvraagt.
De Vlaamse overheid sponsort hierdoor de Vlaamse werknemer om zelf zijn eigen loopbaan in handen te nemen. Hiervoor krijgt iedere Vlaamse burger om de zes jaar twee loopbaancheques van 4 uur begeleiding ter beschikking. Zo kan hij zelf beslissen op welk moment hij behoefte heeft aan deze ondersteuning.
Meer informatie vind je in op de website van VDAB: www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

Als werkgever kan je als derdebetaler of sponsor optreden. Dat wil zeggen dat een werkgever kan aanbieden om het persoonlijk aandeel (40€ per loopbaancheque) terug te betalen. Dit als maatregel om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van je werknemers. Bovenop de initiatieven (opleiding, coaching, …) die jij als werkgever op de werkvloer biedt. (Dus niet ter vervanging of als onderdeel van deze initiatieven.)
Als HR partner zijn wij ook een gemandateerd loopbaancentrum. U kan het aanbod van de loopbaancheque kenbaar maken bij uw medewerkers en naar ons doorverwijzen als vertrouwde partner.
Onze loopbaancoaches zullen hen via onderstaande weg te woord staan:
info@vzwvorm.be of 050-84.10.57

Onderstaande voorwaarden moeten in dit verband bewaakt worden:

 • Een werkgever of het loopbaancentrum mag geen druk uitoefenen op de
  werknemers om hun loopbaancheque op te nemen.
 • Een werknemer mag kiezen op welk moment hij zijn cheque aanvraagt en inwisselt.
 • Een werknemer mag kiezen bij welk centrum hij zijn cheque inwisselt. Deze keuze mag geen gevolgen hebben voor de werknemer.
 • Een werknemer moet er zich van bewust zijn dat hij slechts recht heeft op twee loopbaancheques van vier uur gedurende 6 jaar.  Indien hij deze inwisselt kan hij pas opnieuw een cheque aanvragen zes jaar na de start van de eerste begeleiding.
 • Er mag geen uitwisseling zijn tussen de werkgever en het loopbaancentrum over de begeleiding of de inhoud van de begeleiding.
 • De begeleiding die de werknemer via de loopbaancheque krijgt, mag in geen geval begeleiding vervangen die de werkgever zelf zou moeten aanbieden (zoals outplacement, opleiding, training, herstructureringsbegeleiding, werving en selectie, persoonlijke coaching, …).

Er bestaat een brief die je kan gebruiken om je medewerkers op de hoogte te stellen van jouw initiatief om als sponsor op te treden voor hun persoonlijke ontwikkeling.
Wij bezorgen u deze op aanvraag. Voor meer informatie hierover kan je altijd terecht bij VDAB via de projectopvolger uit jouw provincie.

Provinciale contactpersonen: