Lokale besturen

(H)eerlijk helder. Interne communicatie als hefboom (Brussel)

Datum:
21/10/21

9u00: Onthaal
9u30: Start
16u30: Einde

Locatie:
Probis
Vliegvelddreef 9, 1082 Sint-Agatha-Berchem

Inhoud:
Er bestaan verschillende visies op interne communicatie. Welke visie verkiest u en hoe ontwikkelt u die? We bekijken hoe u tot een sterkte-zwakte analyse van de interne communicatie komt. Daarnaast heeft elke leidinggevende en elke medewerker rollen en taken in interne communicatie. Hoe kan u die afbakenen en hoe maakt u daar afspraken rond? Welke zijn de kanalen die u kan inzetten voor interne communicatie? Vanuit de praktijk van de laatste maanden kijken we ook nog even terug naar de interne communicatie tijdens de lockdownperiode: hoe pakte iedereen dit aan en welke lessen kunnen we hieruit leren?

Trainer: Eric Goubin

Annulatievoorwaarden:
U kan tot 14 dagen op voorhand kosteloos annuleren. Daarna rekenen wij de volledige deelnameprijs aan.
Bij het niet aanwezig zijn op de vorming zonder voorafgaande schriftelijke verwittiging rekenen wij 100% administratiekosten aan.

Interview Eric Goubin:

Waarom geef jij dit thema? Vanuit welke interesse voor dit onderwerp?

Al zowat mijn hele loopbaan was ik actief in een combinatie van bestuursfuncties en communicatiewerk. Daarbij viel me op dat er vaak te weinig verbinding is tussen de beleidsdoelen van een organisatie en de gevoerde communicatie. Daarom is het belangrijk een communicatiekompas te ontwikkelen: wat wil je nu precies bereiken met je communicatie, en hoe doe je dat? Bovendien is een evolutie aan de gang waarbij niet alleen de communicatiemedewerkers maar ook leidinggevenden en andere medewerkers een communicatierol opnemen. Tussen die actoren is een goede wisselwerking en een heldere verdeling van verantwoordelijkheden en taken cruciaal. Het is telkens weer een prettige uitdaging voor me om randvoorwaarden en methodieken aan te reiken die organisaties helpen om hun interne en externe communicatie sterker te maken.

Hoe breng jij dit thema in de vorming? (Methodiek, aanpak)

Het is de bedoeling dat na afloop van de vorming de deelnemers een heleboel tips, werkwijzen en goede praktijkvoorbeelden rijker zijn. Ik reik een denkkader aan, en daarbinnen laat ik de deelnemers hun eigen ervaringen met communicatie delen met de mijne. Dat maakt heel concreet waarmee we te maken hebben in spannende communicatieprocessen, en hoe we dat doel- en oplossingsgericht aanpakken.

Wat is jouw favoriete quote mbt dit onderwerp?

Dat is een formule, namelijk: D x D x D = E

Deskundigheid x Draagvlak x Daadkracht = Effect van je communicatie

Als één van die elementen nul is, is het resultaat navenant.

 

Vergelijkbare opleidingen

Deel deze opleiding

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Taal

Nederlands

Aantal sessies

1 dag

Prijs

€ 240