Lokale besturen

Beoordelaars: de evaluatiecyclus

Binnen uw organisatie vinden ongetwijfeld regelmatig functionerings- en evaluatiegesprekken plaats. Het is belangrijk om hierin een zekere graad van objectiviteit na te streven, onafhankelijk van de persoon die beoordeelt.
Daarom organiseren CC Select en Vzw Vorm een interessante en praktijkgerichte training voor beoordelaars!
Deze training schenkt ook aandacht aan feedbackgesprekken en het verschil tussen evaluatie en feedback zoals bedoeld in het Decreet Lokaal Bestuur.

Wat?
Deze praktijkgerichte training splitsen we in twee belangrijke delen op. In het eerste deel schetsen we het theoretisch kader rond evaluaties, in het tweede deel gaan we zeer praktisch in op de communicatie- en gesprekstechnieken die u kan gebruiken bij evaluatie- en functioneringsgesprekken, maar ook bij feedbackgesprekken.
Tijdens het eerste deel van de training overlopen we het volledige evaluatieproces en –systeem in het bestuur. We leggen de klemtoon op de volledige evaluatiecyclus en geven ook aan hoe dit vertaald wordt als de organisatie met feedbackgesprekken werkt.
We staan in dit eerste deel ook stil bij de ervaringen van de deelnemers als leidinggevende. Voor het meer formele aspect blijven we stilstaan bij de bepalingen van de rechtspositieregeling m.b.t. evaluaties en functioneringsgesprekken.
In het tweede deel gaan we in op de wijze van communiceren en de gesprekstechnieken die ervoor zorgen dat het functionerings- en evaluatiegesprekken een succes wordt. Belangrijke communicatietechnieken zoals het geven van feedback en het omgaan met weerstanden bespreken we op een praktische wijze. De gespreks- en communicatievaardigheden oefenen we onder meer met behulp van rollenspelen in.
Tot slot leren de deelnemers ook om doelstellingen te formuleren voor hun medewerkers in een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) of Individueel Doelstellingenplan.

Wanneer?
16/09/20

Programma:
8u30: Onthaal
9u00: Start
12u00: Lunch
13u00: Start
16u00: Einde

Waar?
CC Consult, Vliegvelddreef 9, 1041 Brussel
Wegbeschrijving

Kostprijs?
€ 225 (incl. lunch / BTW-vrijgesteld)

Trainer:

Luc De Bock, Tania Drieghe en Marlies Keppens

 

Vergelijkbare opleidingen

Doelgroep

Rubriek

Deel deze opleiding

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Taal

Nederlands

Aantal sessies

1 dag

Prijs

€ 225