Verandering. Hoe? Zo!

Omschrijving
In deze module nemen we je mee in een ‘alledaags’ onderwerp: verandering.
Immers, er zijn 3 constanten in het leven, volgens Stephan Covey:  keuze, principes en verandering.
Hoe kan je als leidinggevende voor(t)gaan in verandering?
De focus ligt op veranderingen die:
– bewust en beleidsmatig worden ingevoerd;
– op groepsniveau een weerslag hebben, m.n. op interacties tussen medewerkers;
– procesmatig verlopen (cfr. fasen die doelgericht, methodisch voorbereid en aangepakt worden).

Wat kan je verwachten?
In deze module leer je enkele basisuitgangspunten die jou helpen om verandering binnen je team of je afdeling succesvol aan te pakken. Je leert tevens je eigen voorkeurspatronen kennen bij het invoeren van verandering. Tenslotte krijg je een handige wegwijzer om een veranderingsproces op te volgen.

Doelgroep
Leidinggevenden in een middenpositie (afdelingshoofden, teamverantwoordelijken, …)

Prijs
€ 30,00 per module per gebruiker (excl. 21% BTW).

Aankopen?
Is dit een individuele aankoop dan kan je dit via deze link doen. Je kan meteen betalen met bankkaart.
Heb je meerdere gebruikers voor deze module? Contacteer ons dan voor een aangepast voorstel via het formulier hiernaast.

Aanbod geldig tot 31/12/2020

Inschrijven