Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen

Deze module is van onze Nederlandse partner BSL en is ‘vervlaamst’ door Probis Group.

Urineweginfecties zijn één van de meest voorkomende infecties bij kwetsbare ouderen. Deze e-learningmodule behandelt dit bekende probleem onder andere vanuit het dilemma bij de atypische ziektepresentatie bij kwetsbare ouderen én het ontbreken van een gouden standaard op basis waarvan onderscheid kan worden gemaakt tussen asymptomatische bacteriurie en een daadwerkelijke urineweginfectie. Wanneer kan er besloten worden tot een afwachtend beleid en wanneer tot het voorschrijven van antibiotica? In de huidige praktijk wordt door de huisarts en verpleegkundige vaak snel besloten tot urineonderzoek (bijvoorbeeld door middel van een urinestick of kweek), niet zelden op basis van aspecifieke gedragsveranderingen en niet-urineweg-gerelateerde klinische verschijnselen. Daarnaast speelt in de diagnostiek ook de aspecifieke ziektepresentatie een rol. Dit bemoeilijkt de diagnosestelling waardoor voor verpleegkundigen een belangrijke rol in diagnostiek, behandeling en preventie van urinweginfecties is weggelegd.

In deze e-learningmodule leer je de verschillen in diagnostiek tussen kwetsbare ouderen en andere doelgroepen zoals volwassenen, je leert het nut en beperkingen van stickonderzoek en urinekweken kennen, hoe een urineweginfectie kan behandeld worden en hoe je preventief kan werken. Daarnaast geven we ook nog een aantal tips om een protocol voor urineweginfecties optimaal te implementeren.

Leerdoelen

Na het afronden van deze e-learning weet u met betrekking tot kwetsbare ouderen (met en zonder blaaskatheter) en urineweginfecties:

  • welke grote verschillen er zijn in de diagnostische criteria in vergelijking met andere doelgroepen zoals volwassenen in het algemeen;
  • wat het nut en de beperkingen zijn van dipstickonderzoek en urinekweken;
  • wanneer er bij verdenking hierop ((nog) niet) behandeld moet worden en wat de behandeling inhoudt;
  • welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden bij recidiverende UWI;
  • welke zaken u in praktische zin zou moeten veranderen in uw werkomgeving, om tot een optimale implementatie te komen van de richtlijn Urineweginfecties.

Doelgroep
Zorgpersoneel

Prijs
40,00€ per gebruiker (excl. 21% BTW)

Individueel aankopen?
Dit kan door het formulier rechts in te vullen. Wij behandelen jouw aanvraag dan zo snel mogelijk.

Aankopen voor uw organisatie?
We hebben aangepaste tarieven voor aankopen vanaf meer dan 10 gebruikers. Contacteer ons via het formulier rechts om hierover meer te weten.

Aanbod geldig tot 31/12/2021

Inschrijven