Tracheazorg

Deze module is van onze Nederlandse partner BSL en is ‘vervlaamst’ door Probis Group.

In deze module staat het verzorgen van een tracheacanule en tracheostoma centraal. Via een tracheotomie (sneetje in de luchtpijp vlak boven het borstbeen) wordt een tracheacanule ingebracht die de luchtpijp openhoudt. Meestal is dit een tijdelijke situatie. Is dit niet het geval en is de opening permanent dan spreken we van een tracheostoma. Gedurende de eerste periode wordt dan gebruik gemaakt van een tracheacanule, maar wanneer het tracheostoma goed gevormd is kan de canule worden verwijderd.

Het kan nodig zijn de mond- en keelholte of de tracheacanule uit te zuigen om de luchtweg vrij te maken van slijm. Het uitzuigen van een tracheostoma of tracheacanule is opgenomen in de module Zuurstof toedienen, evenals het toedienen van zuurstof via een tracheacanule.

Leerdoelen

  • Je kunt de functie en werking van het strottenhoofd, luchtwegen en longen beschrijven.
  • Je kunt de procedure en aandachtspunten toelichten bij het verzorgen van een tracheostoma en tracheacanule.
  • Je kunt uitleggen welke veiligheidsaspecten belangrijk zijn bij het verzorgen van een tracheostoma en tracheacanule.
  • Je kunt uitleggen welke problemen en complicaties zich kunnen voordoen bij (het verzorgen van) een tracheostoma en tracheacanule.

Doelgroep
Zorgpersoneel

Prijs
40,00€ per gebruiker (excl. 21% BTW)

Aankopen?
Is dit een individuele aankoop dan kan je dit via deze link doen. Je kan meteen betalen met bankkaart.
Heb je meerdere gebruikers voor deze module? Contacteer ons dan voor een aangepast voorstel via het formulier hiernaast.

Aanbod geldig tot 31/12/2020

Inschrijven