Basic life support

Deze module is van onze Nederlandse partner BSL en is ‘vervlaamst’ door Probis Group.

Reanimatie is het geheel van handelingen voor herstel van circulatie en of ademhaling. Niet alleen als burger, juist ook als zorgmedewerker kom je in aanraking met kwetsbare groepen mensen.

De kans dat je iemand moet reanimeren is daardoor in een zorginstelling nog groter. Leer daarom hoe je moet handelen bij reanimatie. Dan ben je goed voorbereid om in de praktijk optimaal te kunnen presteren, zodat het slachtoffer de grootste kans heeft de reanimatie te overleven.

Leerdoelen

  • Je weet waaraan je een volwassen slachtoffer dat reanimatie behoeft, herkent;
  • Je weet hoe je de reanimatiehandelingen moet uitvoeren;
  • Je weet wat de rol van de meldkamer is en wat een burgerhulpverlener doet;
  • Je weet wanneer je kunt stoppen met reanimeren;
  • Je weet welke handelingen je moet uitvoeren bij verslikken en verstikken;
  • Je weet waarom en hoe je een bewusteloos slachtoffer veilig moet positioneren.

Doelgroep
Zorgpersoneel

Prijs
40,00€ per gebruiker (excl. 21% BTW)

Individueel aankopen?
Dit kan door het formulier rechts in te vullen. Wij behandelen jouw aanvraag dan zo snel mogelijk.

Aankopen voor uw organisatie?
We hebben aangepaste tarieven voor aankopen vanaf meer dan 10 gebruikers. Contacteer ons via het formulier rechts om hierover meer te weten.

Aanbod geldig tot 31/12/2021

Inschrijven