Coaching

Coaching

Wat?

Wat doet een coach?

Een coach helpt om prestaties te verbeteren, een conflict terug vlot te trekken, inzicht te krijgen in bepaalde situaties, een loopbaan te begeleiden, … 
Een coach kan op volgende vlakken begeleiding aan de gecoachte bieden:

 • Individuele coaching
 • Teamcoaching
 • E-mailcoaching

Wij hebben verschillende freelance coaches die elk hun invalshoeken en ervaring hebben.
Ze hebben allen een opleiding tot coach gevolgd.
Aan de hand van uw vraag stellen wij een coach voor. Na een telefonisch gesprek kan u voor deze coach kiezen of een andere coach vragen.
Het moet immers ‘klikken’ om efficiënt te kunnen coachen.

Onze coaches hebben allen (zoals onze trainers) ervaring in verschillende onderdelen van de zorgsector en lokale besturen. Vandaaruit proberen we ook een coach voor te stellen die uw sector kent.

Iedereen: leidinggevenden, medewerkers, teams, … Voorwaarde is dat de
gecoachte persoon ervoor open staat om te praten, kritische vragen te krijgen en een spiegel voor zich te krijgen.
De coaching kan in opdracht gebeuren van de werkgever, maar ook privé.

 • Er zijn vooraf bepaalde (leer)doelen.
 • Het moet ‘klikken’ tussen coach, opdrachtgever en gecoachte.
 • Coaching is niet een éénmalig gesprek.
 • Er is een vertrouwelijk klimaat (de coach informeert de opdrachtgever enkel over de hoofdlijnen).
 • De coach geeft geen dwingend advies, suggesties of instructies.
 • De coach evalueert voortdurend de vooraf bepaalde doelen.

Iedereen: leidinggevenden, medewerkers, teams, … Voorwaarde is dat de
gecoachte persoon ervoor open staat om te praten, kritische vragen te krijgen en een spiegel voor zich te krijgen.
De coaching kan in opdracht gebeuren van de werkgever, maar ook privé.

Elke coaching verloopt volgens schema:

 1. Telefonisch gesprek tussen beide partijen
 2. Intakegesprek en voorstel coaching
 3. Coaching
 4. Evaluatiegesprek tussen alle partijen

Kostprijs:

Contacteer ons met uw specifieke vraag en wij maken u een offerte op maat.