Vorming volgens COVID-richtlijnen

12 oktober 2020

We volgen de COVID-richtlijnen op. In-house vormingen kunnen doorgaan mits inacht name van de geldende richtlijnen ter plaatse.
Onze open opleidingen gaan door zolang dit volgens de richtlijnen mag. Alle locaties zijn Corona-proof ingericht en we hebben het aantal deelnemers in de groepen beperkt tot wat er voor die specifieke zaal mag.
Als we door aangepaste richtlijnen de vorming niet meer klassikaal kunnen laten doorgaan, schakelen we over naar een digitale vorming.