Workshop of individuele begeleiding: Versterk jouw veerkracht!

15 juni 2020

Voelt het voor jou ook aan alsof je de Mount Everest beklommen hebt de voorbije maanden? Een mentale en fysieke uitputtingsslag?

De voorbije periode was zeer heftig voor wie in de zorgverlening werkt. Omgaan met een onzichtbare vijand tijdens het werk. Omgaan met de eigen angsten. Omgaan met collega’s in stress. Omgaan met ziekte en overlijden bij bewoners-patiënten-cliënten. Het lijden van hun familie.

Je hoort nu vaak het woord ‘veerkracht’ vallen. Maar wat is dat nu juist én moet je dat nú hebben? Mag je even jouw hoofd laten hangen? Hoe geef je alles een plaats?

Vanuit onze ervaring binnen Probis group willen we jullie ondersteunen en begeleiden om deze moeilijke periode te verwerken. Samen met onze psychologen hebben we daarom een dubbel programma opgezet bestaande uit enerzijds een workshop en anderzijds persoonlijke begeleiding.

Workshop

In de workshop staan we stil bij de gebeurtenissen van de voorbije maanden vanuit de eigen beleving van de deelnemers zelf. Via reflectie bieden we ruimte op een terugblik op wat er gebeurde. We staan stil bij hoe je dit zelf ervaren hebt. Welke emoties kwamen daarbij tot uiting? Hoe kan je alles een plaats geven? Kan je ook iets leren over jezelf? Wat neem je mee voor de toekomst? Deze sessie heeft tot doel om de eigen stress- en trauma-ervaringen te verwerken door deze te delen met collega-zorgverleners. We creëren een veilig omgeving om even te ventileren en toch een stap naar verwerking te zetten.

Individuele begeleiding

We bieden de mogelijkheid om na de workshop ook een individueel begeleidingstraject te volgen. Eén van onze psychologen biedt een luisterend oor en tracht samen met jou terug positief naar de toekomst te kijken, met aanvaarding van het verleden. Meer info over de individuele begeleiding vindt u hier.

Ons aanbod

Deze workshop kan je zowel in-house als in een open programma volgen.
Meer info over de in-house workshop hier.
Meer info over het open aanbod voor medewerkers hier.
Meer info over het open aanbod voor leidinggevenden hier.
Vooraf aan de in-house workshop zal er een (telefonisch) verkennend gesprek plaatsvinden rond de verwachtingen.
Bij de open sessies zal er een (telefonisch) intakegesprek plaatsvinden met de deelnemers.

E-learning

Is de stap naar een workshop of individuele begeleiding te groot, dan kan een e-learningmodule rond bijvoorbeeld mindfulness de drempel verlagen. Meer info vindt u hier.

Academy

Ook in ons aanbod open opleidingen zijn diverse thema’s rond welzijn en veerkracht ingepland in het najaar. Meer info vindt u hier.