E-learningmodule: Cultuursensitief werken

4 december 2019

Caroline Thierfeldt, o.a. trainer bij Vorm, geeft de opleiding Cultuursensitief werken. Een onderwerp dat haar nauw aan het hart ligt. Daarom maakte ze hiervoor nu ook een e-learningmodule.

Waarom een e-learningmodule over cultuursensitief werken?

De wereld verandert, en de maatschappij verandert mee. Vroeger kon je enkel via de zwart-wit-televisie zien hoe het eraan toeging aan de andere kant van de aardbol. Nu is diezelfde wereld bereikbaar voor iedereen. 

Hij is toegankelijk omdat we de luxe hebben te kunnen reizen, maar ook omdat we de geuren en kleuren van uitheemse smaken en culturen, in onze lokale supermarkt kunnen kopen. 

Die uitwisseling van cultuur is een grote verrijking, maar stelt ons tegelijk  voor uitdagingen. 

Cultuur zorgt voor discussie

Op het nieuws hoor je dagelijks over migratiestromen en asielaanvragen. Mensen hebben een mening, zitten in een ‘voor-’ of in een ‘tegenkamp’, er zijn protesten. Vaak volgt al snel de discussie of die uitwisseling van cultuur nu een verrijking of een verarming is. Ook die discussie bereikt ons via de televisie, maar nu in kleur.

Caroline Thierfeldt

Cultuur is persoonlijk

Hoe beïnvloedt deze discussie hulpverleners die geconfronteerd worden met cultuurverschillen? 

Jouw cultuur is iets heel persoonlijks. Je krijgt ze als kind met de paplepel mee. De eigen cultuur is dikwijls zo vanzelfsprekend, dat je je er soms zelfs niet meer bewust van bent dat het om cultuur gaat. Vaak leer je pas door contact met anderen dat het om verschillen gaat. In aanraking komen met andere culturen brengt andere meningen, andere manieren van leven en van dingen bekijken met zich mee. 

Hoe ga je als hulpverlener om met andere culturen?

In onze snel veranderende wereld, met invloeden van buitenaf, kan het ‘blenden’ met de cultuur van je cliënt voor jou als hulpverlener knap lastig zijn. Maar van jou als hulpverlener verwacht men goede zorg, niet het beste standpunt of een nieuwe opinie. 

Er komen veel vragen op je af. Wat heeft iemand van een andere cultuur nodig? Hoe praat ik met anderstaligen, of met mensen die de taal niet machtig zijn? Hoe ga ik om met misverstanden, met andere meningen? Wat als ik in conflict kom met mijn eigen waarden en normen? Wat met wensen bij het levenseinde? Hoe ga ik om met collega’s die andere culturele waarden en normen naleven?

Maar jouw mening verdwijnt niet zodra je je “witte jas” aantrekt. 

En evenmin maakt die “witte jas” van jou een cultuurexpert.

Wat mogen we verwachten van de e-learning Cultuursensitief werken? 

In deze e-learning zoeken we niet naar ‘voor’ of ‘tegen’, maar naar een goede middenweg. Hoe pas je je als hulpverlener aan aan die grote cultuurvragen die op je afkomen, zonder je eigen identiteit te verliezen? Hoe zorg je ervoor dat beide wereldbeelden mogen bestaan? 

Vertrekken vanuit de praktijk

Zoals altijd vertrekken we rechtstreeks vanuit de praktijk. We verdiepen ons in casussen die we verzamelden op de werkvloer, en koppelen hier theoretische inzichten aan, die je dan weer kan toepassen in verdere praktijksituaties.

We laten je nadenken over alle bovenstaande vragen. We gaan opnieuw voor verbinding, niet om je op te leiden tot cultuurexpert met kennis van alle culturen over de hele wereld.

Onze ervaring? Kennis die je niet kan toepassen vervaagt. Daarom bieden we je liever iets wat misschien wel heel universeels is: als je echt contact maakt, geraak je altijd samen op weg. Geniet van de ontdekking!

Meer weten over onze e-learningmodules? 

Neem contact op met Caroline Van der Perre: caroline@vzwvorm.be of 0476 08 33 00, ze beantwoordt graag uw vragen.

Klik hier voor de pagina van eVorm met een overzicht van onze e-learingmodules of download de folder.